Ustanovení o ochraně dat společnosti Moss

Respektujeme vaše soukromí. Bez vašeho svolení o vás nebudeme shromažďovat žádné osobní informace. Pokud se stane, že budete vyzvání k zadání některých osobních dat, bude to většinou proto, že vám budeme potřebovat odpovědět na dotaz, zaslat aktuální zpravodajství emailem nebo proto, že vás budeme zvát na různé akce či aktualizovat stávající informace. V případě, že v rámci našich internetových stránek poskytnete takové údaje, dáváte tím i souhlas k jejich dalšímu zpracování nutnému ke splnění dané služby a k jakémukoli dalšímu účelu, ke kterému dáte souhlas ve chvíli, kdy takovou informaci zadáváte. 

V zájmu ochrany vašich osobních dat máme na jejich uchovávání a poskytování nastaveno zabezpečení, kterým zamezíme jejich nechtěnému získání jakoukoli třetí stranou. Usilujeme o to, aby jakákoli třetí strana, které sami poskytujeme osobní informace, měla podobně adekvátní míru ochrany osobních dat. Nicméně musíme vzít v potaz fakt, že internet není medium, které lze stoprocentně zabezpečit, a proto chceme zdůraznit, že neakceptujeme žádnou zodpovědnost za jakékoli neautorizované užití, distribuci, zničení nebo nabourání osobních dat, kromě případů, kde je taková zodpovědnost přímo vyžadována zákonem. Míra naší zodpovědnosti a vašich práv se může měnit v závislosti na zákonech dané země. 

V případě, že dosavadní námi poskytované služby pro vás bude přebírat jiný dodavatel, souhlasíte rovněž s tím, že vaše osobní data mohou být tomuto dodavateli poskytnuta..

Soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou při otevření některých webových stránek zaznamenány na vašem hard disku. Soubory cookies mohou obsahovat informaci jako identifikaci uživatele, kterou je dále možné sledovat jiné uživatelem navštívené stránky. Jediná osobní data, která soubor cookies může obsahovat jsou taková, která poskytnete vy sami.

Moss Plastic Parts používá cookies k identifikaci doby přihlášení návštěvníka a taková informace může být dále propojena s informacemi o uživatelském online účtu. Bez akceptování souborů cookies se uživatel nebude schopen přihlásit do svého účtu ani objednávat online.

Pokud si nepřejete, aby se cookies na vašem počítači zaznamenávaly, můžete si internetový prohlížeč nastavit tak, aby vás na jejich přítomnost upozorňoval. Při tomto upozornění můžete soubory cookies odmítnout. Soubory cookies lze v prohlížeči zakázat i natrvalo.

Jestliže s našimi ustanoveními o Ochraně dat nesouhlasíte, neposkytujte, prosím, v rámci těchto internetových stránek žádné osobní informace.

Máte-li jakékoli dotazy na naše webové stránky, uživatelské podmínky nebo na ustanovení o ochraně dat, napiště nám na e-mail czechweb@moss-express.cz nebo nám dotaz zašlete na adresu Moss Česká republika, Dornych 47, 617 00 Brno, Česká republika.

Zde najdete Uživatelské podmínky