Hodnoty společnosti

Moss věří v zakořeněné hodnoty společnosti a proto se všichni snažíme fungovat podle následujících pravidel:

 • Budeme otevření, čestní a budeme mít radost z úspěchů a učit se ze zkušeností.
 • Budeme horlivě usilovat o dokonalost v našem jednání a o nejlepší kvalitu veškerých vykonávaných činností.
 • Budeme pracovat jako jeden tým, vážit si poznatků a příspěvků každého jednotlivce a minimalizovat byrokracii.
 • Budeme se k sobě navzájem chovat férově a s úctou.

Naše zodpovědnosti

 • Budeme sdílet strategii společnosti a pochopíme vlastní roli, kterou ve firmě zastáváme.
 • Všichni budeme mít jasné cíle, dostatečné zdroje a svobodu k jejich dosažení a budeme pravdivě posuzovat svůj výkon.
 • Přivlastníme si pocit integrity a respektu, a to jak ke svým kolegům tak životnímu prostředí.
 • Budeme se snažit předávat své zkušenosti, dovednosti a prokazovat profesionalitu ve všem činnostech.
 • Budeme pracovat co nejzodpovědněji a zodpovídat za svoje jednání.

Naše cíle

 • Budeme všemožně vycházet vstříc našim zákazníkům a respektovat naše dodavatele.
 • Společně budeme pracovat na růstu našeho obchodu ve prospěch našich investorů.