Uživatelské podmínky společnosti Moss Plastic Parts Limited

© Copyright Moss Plastic Parts Limited 2005. Užívání těchto stránek se řídí ustanoveními Uživatelských podmínek, které mohou být měněny bez jakéhokoli předchozího upozornění.

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Moss Plastic Parts Limited (dále rovněž zmiňovanou jako "My", "Nás", "Naše" na základě kontextu). Užívání těchto webových stránek se řídí následujícími ustanoveními a podmínkami (Uživatelské podmínky), které jsou považovány za vámi akceptované, užívate-li tyto stránky.

Chceme se ujistit, že naše stránky jsou dostupné pro všechny. Máte-li jakékoli problémy s prohlížením těchto stránek, napište nám email na adresu [email protected].

1. Práva
Autorská a další práva vztahující se na materiály na těchto webových stránkách jsou vlastněna společností Moss Plastic Parts Limited nebo jsou použita se souhlasem vlastníků jiných práv. Vyhrazujeme si všechna práva. Z Našich webových stránek lze stahovat a kopírovat materiály pro vaši osobní potřebu nebo k tomu, abyste mohli podat základní či všeobecnou informaci o Nás a Našich produktech.

Názvy "Moss Plastic Parts", obchodní značky a s nimi asociovaná loga použitá na těchto stránkách jsou obchodními značkami společnosti Moss Plastic Parts Limited nebo jejích poboček či sdružených společností a mohou být registrované u příslušné jurisdikce. Tyto webové stránky mohou rovněž obsahovat obchodní značky třetích stran. Všechny takové obchodní značky jsou majetkem jejich individuelních vlastníků.

2. Informace a dostupnost
Přestože se na Našich webových stránkách snažíme o aktuálnost, úplnost a přesnost informací, veškeré zveřejněné materiály slouží pouze k informativním účelům, a proto doporučujeme, abyste se na uvedená data zcela nespoléhali a každou informaci si raději nejdříve ověřili. Specifikace produktů a obrázky na těchto stránkách vám podají přesnější informace o produktech, o které se zajímáte, ale My si vyhrazujeme právo na jejich průběžné úpravy a změny. Tyto webové stránky mohou být rovněž pozměněny, pozastaveny nebo odpojeny bez jakéhokoliv předběžného upozornění. Je možné, že se během navštívení Našich stránek vyskytnou chyby, poruchy dostupnosti a zpomalení spojení. Chceme vás upozornit, že takovéto poruchy nemůžeme vyloučit. Nebereme na sebe tudíž žádnou zodpovědnost za nepřesné či chybějící informace, za přerušení spojení nebo poškození vašeho počítače nebo počítačového systému či ztrátu dat způsobené stahováním materiálů z Našich webových stránek. Rovněž na sebe nebereme žádnou zodpovědnost za nepřímé či následné ztráty, ušlý zisk nebo jiná poškození jakkoli vyplývající z užívání těchto webových stránek nebo v jakékoli souvislosti s jejich užíváním..

Tyto webové stránky jsou navrženy pouze pro obchodní podmínky ve Velké Británii. Je možné, že v jiných zemích bude jurisdikce limitovat nebo zakazovat nákup, prodej či distribuci některého našeho zboží či služeb. Není naší povinností kontrolovat jurisdikci míst, ve kterých působí naši zákazníci a neakceptujeme proto zodpovědnost za jakékoli ztráty utrpěné našimi zákazníky nebo povinnosti, které pro ně ze zákona vyplývají (což se vztahuje i na jejich zákazníky) v souvislosti s nakupováním, příjmem nebo používáním Našeho zboží a služeb. Doporučujeme Vám, abyste si sami zákony řádně ověřili.

3. Odkazy
Na těchto webových stránkách vám mohou být nabídnuty automatické odkazy na stránky jiných subjektů. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah jakýchkoli stránek, na které budete přepojeni kterýmkoli z odkazů na těchto webových stránkách.

Bez našeho písemného souhlasu je přísně zakázáno přidávat odkaz na Naše stránky nebo zobrazovat obsah Našich stránek v rámci jakýchkoli jiných materiálů, které námi nejsou originálně poskytnuty.
                  
4. Obecné informace
Žádná informace v našich Uživatelských podmínkách nesnižuje naši odpovědnost, která nám vůči uživatelům vyplývá nebo nás této odpovědnosti nezbavuje, pokud takovou odpovědnost nesnižuje nebo nás ji nezbavuje zákon. To platí i pro odpovědnost při smrti nebo zranění vyplývající z Našeho zanedbání.

Tyto Uživatelské podmínky podléhají a řídí se zákony Anglie a v případě jakýchkoli sporů či rozporů budou výhradně spadat pod jurisdikci Anglie a Walesu.

Přestože jsme podnikli všechny kroky v zamezení rozšiřování virů z těchto stránek, nemůžeme zaručit, že se na nich některý i známý vir nebo malicious code nevyskytne. Doporučujeme, abyste používali vlastní antivirovou ochranu.

V případě, že se některá z uvedených podmínek stane neplatnou nebo protizákonnou, můžeme z těchto Uživatelských podmínek danou podmínku nebo její část odstranit, přičemž všechny zbývající podmínky zůstávají trvale v plné právní platnosti.

Všechno zboží nakupované od společnosti Moss je prodáváno podle a podléhá Našim standardním Obchodním podmínkám

Ustanovení o ochraně dat najdete zde.